Lượt xem: 205
Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2017
(Ảnh: Đ/c Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc hội nghị)

Sáng ngày 13/6/2017, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

(Ảnh: PGS.TS Đoàn Thế Hanh – Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt tại hội nghị)

Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, nguyên lãnh đạo chủ chốt của huyện qua các thời kỳ; trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị -xã hội huyện; Bí thư, Phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện và các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe PGS.TS Đoàn Thế Hanh - Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cơ bản của chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; qua đó nắm bắt thêm nhiều thông tin, câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách, những bài học về nhân cách của Bác; góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất chính trị; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu: Ngay sau hội nghị này, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chuyên đề trên đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, hoàn thành trong tháng 7 năm 2017./.
Ban biên tập Trang TTĐT huyệnThông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6