Lượt xem: 300
Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXIV

Sáng ngày 05/4/2017, tại Văn phòng Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị lần thứ 12. Đồng chí Trần Văn Công - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

(Ảnh: Đ/c Trần Văn Công - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại Hội nghị)

Hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của huyện trong quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017; đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, dự thảo Quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử của Ban Thường vụ Huyện ủy; thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Trong 3 tháng đầu năm 2017, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tập trung lãnh đạo, triển khai kịp thời nhiệm vụ chính trị của huyện; quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết TW4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ của 33/33 Hội cựu chiến binh cấp cơ sở và 16/43 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp cơ sở. Kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định, triển khai gieo cấy vụ lúa xuân trong khung thời vụ tốt nhất, lúa xuân đang sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Huyện đang tập trung hoàn thiện các tiêu chí, xây dựng hồ sơ đề nghị Chính phủ thẩm định, công nhận huyện nông thôn mới vào cuối năm 2017. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá, đạt 347,462 triệu đồng (giá SS 2010), tăng 13,1% so cùng kỳ; xây dựng cơ bản đạt 269,15 triệu đồng, tăng 18% so cùng kỳ; ngành giao thông vận tải đạt 78,777 triệu đồng, tăng 15,7% so cùng kỳ. Hoạt động Thương mại & dịch vụ phát triển, các dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thi công đảm bảo tiến độ. Quốc phòng - An ninh, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững. Thực hiện tốt chính sách đảm bảo an sinh xã hội. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định. Duy trì tốt công tác tiếp dân và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm…  

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã thảo luận, phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện trong quý I, nhất là những hạn chế trong quản lý đất đai, việc xử lý ô nhiễm môi trường tại một số xã, thị trấn chưa đạt yêu cầu; công tác chỉ đạo giải tỏa, xử lý vi phạm, lấn chiếm hành lang giao thông, đê điều, công trình thủy lợi chưa quyết liệt; chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT chưa đạt kế hoạch đề ra; chính quyền một số xã, thị trấn chưa tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, còn đùn đẩy, né tránh, gây bức xúc cho nhân dân.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Công - TUV, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, các nghị quyết chuyên đề trong chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Ban Chấp hành đảng bộ huyện khoá XXIV; Nghị quyết TW4 (khóa XII); Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử của Đảng bộ và nhân dân trong huyện, kết quả xây dựng nông thôn mới, việc khởi công xây dựng Khu công nghiệp dệt may Rạng Đông. Thực hiện tốt đề án xây dựng huyện nông thôn mới, tập trung cao độ sớm hoàn thành các tiêu chí về Quy hoạch, Văn hóa - Giáo dục - Y tế và Môi trường. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh bảo vệ lúa xuân; nghiên cứu, đề xuất đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng trong sản xuất nông nghiệp, phát triển chăn nuôi gia trại, trang trại theo quy hoạch, nâng cao hiệu quả nuôi trồng, khai thác thủy sản. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường trên địa bàn huyện, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện, nhất là dự án khu đô thị tập trung tại thị trấn Liễu Đề. Chỉ đạo các xã, thị trấn thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt lò đốt rác thải theo đúng quy định Nhà nước, hoàn thành xây dựng và triển khai thực hiện phương án quản lý rác thải rắn trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025. Tiếp tục tìm nguồn vốn đầu tư phát triển hạ tầng các điểm công nghiệp và làng nghề, thu hút đầu tư vào các điểm, cụm công nghiệp; tích cực khai thác các nguồn thu, chỉ đạo thu đúng, thu đủ. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là các loại tội phạm nguy hiểm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

                                              Ban biên tập Trang TTĐT huyện

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6