Lượt xem: 428
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Ngày 29/12/2016, Huyện ủy Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

(Ảnh: Đ/c Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện truyền đạt Nghị quyết số 04-NQ/TW)

Về dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Hồng Thanh – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Sái Hồng Thanh – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phan Ngọc Linh – Phó bí thư Huyện ủy, cùng các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí Bí thư, Phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn; các đồng chí nguyên ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; nguyên phó chủ tịch HĐND, UBND huyện qua các thời kỳ; cán bộ cao cấp của lực lượng vũ trang đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện và các đồng chí báo cáo viên cấp huyện.

Hội nghị đã nghe các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của 03 nghị quyết và 01 kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị ngay sau hội nghị này, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc cần khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và tuyên truyền sâu rộng tạo sự đồng thuận về nhận thức và hành động cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện đảm bảo nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả, tránh tình trạng làm lướt, hình thức, qua loa nhưng cũng phải đảm bảo tiến độ đề ra (hoàn thành trước ngày 30/01/2017); xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 05 và Nghị quyết số 06 hội nghị Trung ương 4 khóa XII. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải gương mẫu xây dựng kế hoạch hành động cá nhân để thực hiện nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo. Cán bộ, đảng viên đã tham gia các lớp học tập, quán triệt nghị quyết do cấp ủy đảng các cấp triệu tập đều phải viết thu hoạch cá nhân. Đồng thời, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cũng đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017./.

Bình An – Đài Phát thanh huyện Nghĩa Hưng

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6