Lượt xem: 488
Lễ kỷ niệm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, ngành kiểm tra Đảng và văn phòng cấp uỷ
Ngày 13/10/2016, tại Hội trường Huyện ủy, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy đã tổ chức Lễ kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng, văn phòng cấp uỷ và 68 năm Ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Trần Văn Công- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Lê Hồng Thanh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra và Văn phòng Huyện ủy.

(Ảnh: Đồng chí Trần Văn Công- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng
 các ban xây dựng Đảng, UBKT và VPHU)

Diễn văn tại buổi lễ đã khẳng định: Kế thừa truyền thống vẻ vang 86 năm ngành Tuyên giáo, ngành Tổ chức Đảng, ngành Dân vận của Đảng và Văn phòng cấp ủy, 68 năm Ngành kiểm tra Đảng; trải qua các giai đoạn cách mạng, 24 nhiệm kỳ Đại hội đảng bộ huyện, các Ban xây dựng Đảng, Uỷ ban kiểm tra và Văn phòng Huyện uỷ Nghĩa Hưng đã làm tốt công tác tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo chỉ đạo Đảng bộ, quân và dân trong huyện thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị trong chiến đấu giải phóng quê hương, trong bảo vệ và xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng bộ ngày càng  lớn mạnh và trưởng thành, từ một chi bộ tiền thân của Đảng bộ huyện Nghĩa Hưng được thành lập tháng 11/1930 với 13 đảng viên, đến nay toàn huyện đã có 81 tổ chức cơ sở Đảng với 8.418 đảng viên; từ một huyện còn nhiều khó khăn, đến nay KT-XH của huyện đã có nhiều  đổi mới, bộ mặt nông thôn từng ngày khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên. Trong quá trình hoạt động, các ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Huyện ủy luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ huyện. Công tác xây dựng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh thường xuyên được coi trọng, đội ngũ cán bộ, nhân viên các ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Huyện ủy đã trưởng thành về nhiều mặt, hầu hết cán bộ đã được đào tạo chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực công tác, có phẩm chất chính trị và đạo đức lối sống tốt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Các phong trào xây dựng cơ quan văn hóa, thể dục - thể thao được duy trì, phát triển. Các chi bộ cơ quan các ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Huyện ủy luôn được công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh và vững mạnh xuất sắc; các cơ quan nhiều năm liên tục được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc và bằng khen; được UBND huyện tặng nhiều giấy khen, nhiều năm liền được công nhận là cơ quan có nếp sống văn hóa. Nhiều cán bộ, nhân viên cơ quan được công nhận là chiến sỹ thi đua, được tặng bằng khen, giấy khen của Trung ương, Tỉnh và Huyện…

Phát biểu tại buổi lễ, đ/c Trần Văn Công- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực phấn đấu của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ các ban xây dựng Đảng, UBKT và Văn phòng Huyện uỷ trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, tập thể lãnh đạo và mỗi cán bộ, chuyên viên các ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Huyện ủy cần phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng từ huyện tới cơ sở trong sạch- vững mạnh, chính quyền vững mạnh, MTTQ, các đoàn thể chính trị tiên tiến và tiên tiến xuất sắc; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các nguồn lực để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra, đặc biệt là quyết tâm tạo bước đột phá trong phát triển KT-XH của huyện, phấn đấu đến cuối năm 2017 huyện được công nhận “Huyện nông thôn mới”, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh./.    

Ban biên tập Trang TTĐT huyện

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6