Lượt xem: 423
Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV (nhiệm kỳ 2015-2020)
Ngày 06/10/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức hội nghị lần thứ chín để đánh giá sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV năm 2016; tập huấn hệ thống Quản lý văn bản và điều hành. Đồng chí Lê Hồng Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chủ trì Hội nghị; cùng dự có đồng chí Sái Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phan Ngọc Linh – Phó Bí thư Huyện ủy và các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện.

(Ảnh: Đồng chí Lê Hồng Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Hội nghị)

Trong 9 tháng qua, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chủ động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của huyện đạt được kết quả quan trọng: Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề trong chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo đúng trình tự thủ tục, cơ cấu thành phần đại biểu, an toàn, tiết kiệm, đúng luật. Tình hình kinh tế - xã hội ổn định và phát triển, sản xuất Công nghiệp-TTCN được duy trì ổn định; lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn có chuyển biến tích cực, toàn huyện triển khai gieo cấy lúa Xuân, lúa Mùa trong khung thời vụ tốt nhất, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho sản xuất vụ Đông. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy nhanh và nhân rộng ra toàn huyện, phấn đấu hết năm 2016 có thêm 11 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới để nâng tổng số đơn vị trong huyện đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM là 21 đơn vị. Công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các dự án được tập trung cao độ, các dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thi công đảm bảo tiến độ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả cơn bão số 1, số 3 được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; hoạt động văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh giữ vững, trật tự an toàn xã hội được tiếp tục ổn định; duy trì tốt công tác tiếp dân và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm...

Cùng với việc đánh giá những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, phân tích làm rõ những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện thời gian qua và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện VNPT Nam Định tập huấn về phần mềm Quản lý văn bản và điều hành. Đây là phần mềm được xây dựng với mục tiêu tin học hóa công tác quản lý, soạn thảo, xử lý văn bản và hồ sơ công việc, đồng thời trợ giúp có hiệu quả để lãnh đạo có thể dễ dàng chỉ đạo, giao việc, theo dõi tình hình xử lý công việc... Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ đắc lực cho các chuyên viên trong việc xử lý các công việc hằng ngày.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Thanh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết chuyên đề trong chương trình công tác trọng tâm toàn khoá của Tỉnh ủy, Huyện ủy. Quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện./.

                                    Ban Tuyên giáo Huyện ủy

 

 

 

 

 

 


Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6