Lượt xem: 441
Tổng kết sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2014; triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2015

    Về dự và chỉ đạo hội nghị đồng chí Sái Hồng Thanh – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lê Hồng Thanh – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước, thủ trưởng các ban ngành đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, chủ nhiệm HTX, chủ tịch HĐQT các HTX NN các xã, thị trấn; Lãnh đạo Công ty TNHH một thành viên Nông nghiệp Rạng Đông, Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thuỷ lợi huyện, Công ty TNHH dịch vụ vật tư nông nghiệp. 
    Hội nghị diễn ra trong không khí sôi nổi cùng với các ý kiến tham luận của các đại biểu. Kết luận hội nghị, đồng chí Sái Hồng Thanh - Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao hiệu quả sản xuất vụ mùa, vụ đông năm 2014, đồng thời đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn để vụ mùa, vụ đông năm 2015 giành thắng lợi. Đồng chí nhấn mạnh để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân sản xuất vụ đông 2015 đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra, ngoài tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật thủy lợi, tưới, tiêu, UBND huyện ban hành Quyết định số 2255/QĐ-UBND ngày 03/6/2015 về việc giao chỉ tiêu sản xuất vụ Đông trên đất 2 lúa cho các xã, thị trấn năm 2015. Các xã, thị trấn cần tập trung xây dựng và triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch sản xuất vụ Mùa, vụ Đông năm 2015 với mục tiêu năng suất và giá trị cao đem lại hiệu quả kinh tế, nghiên cứu xem xét mô hình cây dược liệu Ngưu Tất phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ đông; triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, vụ đông cụ thể, chi tiết đến tận từng thôn xóm; phân công giao nhiệm vụ cho đội ngũ cán bộ trong hệ thống công tác cùng thực hiện, chỉ đạo các xã, thị trấn trồng cây vụ đông có giá trị cao mà thị trường đang có nhu cầu, nhằm nâng cao giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích.
                Ảnh và Bài: Trần Hồng Diên - Văn phòng UBND huyện

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6