Lượt xem: 264
Hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018

Chiều ngày 04/12/2017, tại Hội trường UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã họp đánh giá kết quả nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017, triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018.

Về dự hội nghị có đồng chí Hà Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Sái Hồng Thanh - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; các đồng chí lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, Tiểu ban xử lý vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự huyện, các đồng chí Chủ tịch UBND- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn.

Đánh giá kết quả tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2017, Huyện nhà đã tổ chức giao 285 thanh niên cho 6 đầu mối đơn vị nhận quân hoàn thành 100% chỉ tiêu, 100% các xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu. Nổi bật là các xã Nghĩa Minh, Hoàng Nam, Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Nghĩa Hùng, Nghĩa Hải, Nam Điền, thị trấn Quỹ Nhất và thị trấn Rạng Đông.

Triển khai nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2018, Huyện ủy ra Thông tri số 15, UBND huyện ra Chỉ thị số 05, kiện  toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. Ngay từ những ngày đầu năm 2017, Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đã tổ chức đăng ký tuổi 17, rà soát nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, phân loại rõ số thanh niên trong diện miễn, tạm hoãn và trong diện sẵn sằng nhập ngũ và tổ chức sơ tuyển cho nam thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ ngay trong quá trình phúc tra 3 lực lượng và sơ tuyển bổ sung vào tháng 11, đảm bảo số thanh niên lên trạm khám sức khỏe phải qua sơ tuyển. Kết quả sơ tuyển đến nay toàn huyện có 1219 thanh niên lên trạm, trong đó 772 thanh niên đủ điều kiện đề nghị khám sức khỏe. Hiện nay, đã thành lập 2 Hội đồng khám sức khỏe để tổ chức khám sức khỏe vào cuối tháng 12 năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, Hội đồng nghĩa vụ quân sự từ huyện đến cơ sở xác định công tác tuyển quân là nhiệm vụ chính trị quan trọng đầu tiên trong năm 2018, đẩy mạnh tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, quản lý tốt những thanh niên đã trúng tuyển, xử lý nghiêm các thanh niên vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, tổ chức tốt các hoạt động tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ tạo nên khí thế vui tươi, phấn khởi thực sự là ngày hội của tuổi trẻ lên đường nhập ngũ, góp phần hoàn thành tốt công tác tuyển quân năm 2018…

PV: Khương Dũng - Đài phát thanh huyện Nghĩa Hưng

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6