Lượt xem: 347
Đảng bộ xã Nghĩa Bình sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc
Ngày 14/7/2016, Đảng bộ xã Nghĩa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm và nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2011- 2016. Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đ/c Trần Đức Tuấn – Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh; cùng dự có các đ/c lãnh đạo phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lãnh đạo các ban ngành của huyện; đại diện cấp ủy, ban Công an các xã, thị trấn; đại diện các ban, ngành, đoàn thể và thôn, xóm trong xã.

(Đ/c Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị)

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư, cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đảng viên, cán bộ công chức, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Nghĩa Bình đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong tư tưởng, đổi mới về nhận thức và hành động. Qua phong trào đã xuất hiện nhiều gương tiêu biểu trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội góp phần huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  trên địa bàn xã đã có những chuyển biến rõ rệt, đi vào chiều sâu. Ban Công an và các ban, ngành đoàn thể trong xã đã viết được 65 tin bài phát trên hệ thống đài truyền thanh; tổ chức ký cam kết chấp hành luật giao thông đường bộ và đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho 3000 lượt học sinh, sinh viên, chủ phương tiện vận tải, chủ bến phà; tổ chức 25 buổi tuyên truyền ở các nhà trường và cụm dân cư về nội dung phong trào “ba an toàn” về ANTT; tổ chức ký cam kết về phong trào “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” với mục tiêu phòng chống trộm cắp nhà dân, công sở, xe mô tô, xe máy, tài sản đối với các hộ, chủ phương tiện, đặc biệt là các hộ kinh doanh dịch vụ ven trục đường tỉnh lộ, huyện lộ; kẻ vẽ hơn 30 khẩu hiệu, băng zôn trên các tuyến giao thông và các cụm dân cư. Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, nhà trường cùng lực lượng Công an làm nòng cốt đã phối hợp chặt chẽ tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp xây dựng mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt là phong trào an toàn trường học, phong trào bảo vệ ANTQ vùng đồng bào theo các tôn giáo. Lực lượng Công an đã phối hợp các cấp, ngành gắn kết việc triển khai Chỉ thị 09 với cuộc vận động “chung sức xây dựng nông thôn mới”, tiêu chí về an ninh, trật tự xã hội được giữ vững góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của xã. Nhân dân và cán bộ Nghĩa Bình nhiều lần được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong các phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Năm 2014, xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Trần Văn Công – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đ/c Trần Đức Tuấn – Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Bình đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời các đ/c cũng nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và cấp ủy cấp trên đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội với tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng- an ninh nông thôn; chú trọng nhân rộng điển hình tiên tiến và kết hợp tốt phong trào này với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, các cấp, ngành, đoàn thể phát động; quan tâm xây dựng, đầu tư trang bị phương tiện, điều kiện làm việc để lực lượng Công an xã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên nâng cao chất lượng các tiêu chí của xã nông thôn mới, không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Bình đã tặng giấy khen cho 3 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện Chỉ thị 09 của Ban Bí thư./. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6