Lượt xem: 333
Xã Nghĩa Minh sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ
(Đ/c Phan Ngọc Linh – Phó Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ
 và nhân dân Nghĩa Minh đạt được trong thời gian qua)

           Quán triệt thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, 5 năm qua Đảng ủy xã Nghĩa Minh đã tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong xã dưới nhiều hình thức phong phú. Hiện nay, trên địa bàn xã đã có 5 mô hình đang được triển khai rất hiệu quả: mô hình “Ba an toàn” về ANTT, mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, mô hình “An toàn trường học” ở trong các nhà trường, mô hình “Tâm sáng hướng thiện” trong đồng bào theo Phật giáo và mô hình “Nông nghiệp- Nông dân- Nông thôn an toàn” trong xây dựng nông thôn mới. Xã đã tổ chức 125 buổi tuyên truyền trên các hội nghị, nhà trường, cụm dân cư, cơ sở tôn giáo về nội dung “Ba an toàn” về ANTT; tổ chức ký cam kết chấp hành Luật Giao thông đường bộ và đảm bảo hành lang an toàn giao thông cho trên 3000 lượt học sinh, sinh viên, chủ xe khách, xe vận tải, bến phà và các hộ dân trên trục đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ, đường liên xã; ký cam kết về phòng chống trộm cắp nhà dân, công sở, xe mô tô, xe máy; kẻ vẽ hơn 200 khẩu hiệu, băngzôn trên các tuyến giao thông, trên cổng chào điện tử của xã. Qua đó đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia đảm bảo ANTT ở địa phương. Thông qua các mô hình phong trào đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị và lực lượng nòng cốt tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở; tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương là tiền đề thực hiện tốt 19 tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013. Đảng bộ và nhân dân xã Nghĩa Minh vinh dự được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015…
            Trong giai đoạn hiện nay, việc bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và của cả hệ thống chính trị; là sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đảng bộ xã Nghĩa Minh xác định, công tác vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là biện pháp cơ bản, quan trọng, có ý nghĩa vừa cấp bách, vừa chiến lược, lâu dài. Nhiệm vụ này đòi hỏi phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, trong đó chú trọng việc phát triển và nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hoà giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học. Hệ thống chính trị ở cơ sở phải quan tâm xây dựng, củng cố, phát huy vai trò của bí thư chi bộ đảng, trưởng các đoàn thể, trưởng thôn, xóm; bồi dưỡng, khơi dậy lòng nhiệt tình, trách nhiệm của những người có uy tín, các vị chức sắc trong các tôn giáo làm hạt nhân, làm lực lượng nòng cốt và chỗ dựa của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới./.
                                                                             Ban Tuyên giáo Huyện ủy
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6