Lượt xem: 249
Ngày hội hiến máu tình nguyện huyện Nghĩa Hưng năm 2017

Ngày 22/9/2017, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nghĩa Hưng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện cho các tình nguyện viên thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân ở tất cả 25 xã, thị trấn trong huyện.

Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân trong huyện về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người nên những năm gần đây, hoạt động hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong huyện tham gia.

Hưởng ứng ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2017, vừa qua, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Nghĩa Hưng đã phối hợp với viện huyết học truyền máu TW, Hội CTĐ tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện cho các tình nguyện viên thuộc các cơ quan, đơn vị, trường học và nhân dân ở tất cả 25 xã, thị trấn trong huyện.

Ngày hội hiến máu tình nguyện do huyện Nghĩa Hưng tổ chức đã thu hút 799 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu nhân đạo, thông qua các bước kiểm tra sức khỏe ban đầu và quy trình xét nghiệm máu chặt chẽ của đội ngũ các y, bác sĩ, ban vận động hiến máu tình nguyện của huyện Nghĩa Hưng đã thu được gần 668 đơn vị máu có chất lượng. Kết quả này đã thể hiện rõ tấm lòng tương thân tương ái và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ và nhân dân các địa phương trong huyện trong việc hiến máu cứu người. Qua đó, tạo tiền đề cho hoạt động hiến máu tình nguyện trong những năm tiếp theo của huyện Nghĩa Hưng đi vào nền nếp và có hiệu quả cao hơn, góp phần kịp thời cấp cứu và điều trị bệnh cho những mảnh đời còn khó khăn vươn lên trong cuộc sống như tinh thần của thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại”

 

                Thanh Tâm - Đài phát thanh huyện Nghĩa Hưng

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6