Lượt xem: 289
Hội khuyến học xã Nghĩa Lợi tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2022

Ngày 11/4/2017, Hội khuyến học xã Nghĩa Lợi tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đại hội điểm Hội khuyến học cấp cơ sở để Hội khuyến học các xã, thị trấn trong huyện học tập, rút kinh nghiệm tổ chức đại hội ở đơn vị mình.

Về dự đại hội có các đồng chí lãnh đạo Hội khuyến học huyện, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của xã Nghĩa Lợi, Chủ tịch Hội khuyến học 25 xã, thị trấn trong huyện và 88 đại biểu tiêu biểu đại diện cho 1.793 hội viên khuyến học trong toàn xã.

Nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Nghĩa Lợi luôn làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Qua đó, đã từng bước nâng cao vai trò, vị thế của Hội khuyến học trong đời sống xã hội. Hiện nay, số hội viên của Hội đạt 37% dân số, tăng 6% so với nhiệm kỳ trước. Hội viên khuyến học phần lớn là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành giáo dục, công chức xã, hội viên Hội cựu giáo chức và hội viên, đoàn viên của các Hội, đoàn thể trong xã. Nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài. Hội khuyến học xã đã xây dựng phong trào học tập từ cơ sở thông qua việc tổ chức, phát triển phong trào gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập. Hiện nay, toàn xã có trên 52% số gia đình được công nhận “Gia đình học tập”, 70% dòng họ được công nhận “Dòng họ học tập” và 80% thôn làng được công nhận “Cộng đồng học tập”, 100% cơ quan được công nhận “Đơn vị học tập” cấp cơ sở. Bên cạnh đó, Hội khuyến học xã luôn quan tâm đến công tác xây dựng quỹ khuyến học để khen thưởng cho những học sinh có thành cao trong học tập. Đến nay, quỹ của Hội khuyến học xã có số dư trên 115 triệu đồng; quỹ của các chi hội thôn xóm 154 triệu đồng; quỹ khuyến học các nhà trường 164 triệu đồng, trong đó, quỹ khuyến học của Trường tiểu học Nghĩa Lợi mang tên liệt sĩ nhà giáo Nguyễn Văn Cận đạt 134 triệu đồng; quỹ khuyến học các dòng họ trên 53 triệu đồng; tổng số quỹ khuyến học toàn xã có số dư gần 500 triệu đồng. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Nghĩa Lợi và đồng chí Chủ tịch Hội khuyến học xã đã được Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen, 2 đồng chí được Trung ương Hội tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp khuyến học; 22 gia đình học tập tiêu biểu xuất sắc được UBND huyện tặng giấy khen; làng Tân Bình, làng Đồng Trạch và dòng họ Phạm ở Ngọc Tỉnh được Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tặng bức trướng khuyến học, khuyến tài xuất sắc tiêu biểu; nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện, Hội khuyến học các cấp tặng giấy khen.

Nhiệm kỳ 2017- 2022, Hội khuyến học xã Nghĩa Lợi tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh, giữ vững và phát triển các chi hội, ban khuyến học dòng họ. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, quỹ khuyến học toàn xã có số dư trên 600 triệu đồng, Hội khuyến học xã có 1.800 hội viên. Hằng năm, có 100% gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, cơ quan đơn vị đăng ký phấn đấu thực hiện gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Túy – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Nguyễn Công Toản – Chủ tịch Hội khuyến học huyện đã ghi nhận, biểu dương những thành tích xuất sắc Hội khuyến học xã đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà Hội khuyến học xã cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, đặc biệt là việc phát huy sức sáng tạo của cán bộ, hội viên đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội, của địa phương; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động xây dựng quỹ hội và công tác thi đua khen thưởng, làm tốt công tác tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền trong công tác khuyến học, khuyến tài; phối kết hợp tốt giữa các ngành, đoàn thể, các nhà trường và Hội cha mẹ học sinh trong việc quản lý giáo dục học sinh...

Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Nghĩa Lợi lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022 đã thành công tốt đẹp, đại hội bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 17 đồng chí và 6 đại biểu đi dự đại hội đại biểu Hội khuyến học huyện nhiệm kỳ 2017-2022./.

                 Bình An – Đài Phát thanh huyện Nghĩa Hưng

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6