Lượt xem: 298
Hội nghị tổng kết hoạt động Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017

Ngày 02/02/2018, tại Nhà văn hoá trung tâm huyện, Ban chỉ đạo cho vay vốn Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng – TVHU, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

(Ảnh: Đ/c Nguyễn Văn Thắng – TVHU, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện trao tặng Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể và cá nhân)

Trong năm 2017, Ngân hàng nông nghiệp - phát triển nông thôn huyện Nghĩa Hưng và Ngân hàng nông nghiệp – phát triển nông thôn Đông Bình xác định công tác huy động vốn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tính đến 31/12/2017, Ngân hàng có tổng nguồn vốn  huy động nội tệ VNĐ đạt 1.261 tỷ 556 triệu đồng, tăng so với 31/12/2016 là trên 214 tỷ đồng, tỷ lệ tăng trưởng đạt 20%. Ngân hàng có tổng dư nợ đầu năm đạt  1.200 tỷ 785 triệu đồng với 10.121 hộ vay vốn. Doanh số cho vay năm 2017 đạt 1.376 tỷ 724 triệu đồng với 9.245 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ trong năm đạt 1.156 tỷ 688 triệu đồng với 8.115 lượt khách hàng. Tổng dư nợ cuối năm 2017 là 1.420 tỷ 821 triệu đồng với 9.843 hộ vay. Dư nợ tăng so với đầu năm là 220 tỷ 36 triệu đồng, tỷ lệ tăng trưởng 18%. Trong năm, Ngân hàng đã thực hiện tốt các chính sách cho vay phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Đến nay, Ngân hàng đã giải ngân cho 47 hộ vay vốn theo Quyết định 68 năm 2013 của Thủ tướng Chính Phủ về hỗ trợ 100% lãi suất cho vay trong 2 năm đầu và 50% lãi suất cho vay trong năm thứ 3 để bà con nông dân mua sắm máy móc, thiết bị nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp với tổng số tiền trên 7 tỷ 400 triệu đồng, số tiền lãi được hỗ trợ là 672 triệu đồng. Về cho vay theo Nghị định 67 năm 2014 của Chính Phủ về một số chính sách phát triển thủy sản: Ngân hàng NN- PTNT Đông Bình đã ký kết được 4 hợp đồng tín dụng cho vay đóng mới tàu cá vỏ thép đánh bắt xa bờ với tổng số tiền 63 tỷ 900 triệu đồng. Ngân hàng NN – PTNT huyện Nghĩa Hưng đã ký kết được 01 hợp đồng tín dụng cho vay đóng mới tàu cá vỏ thép đánh bắt xa bờ với tổng số tiền 20 tỷ 993 triệu đồng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thắng – TVHU, Phó chủ tịch thường trực UBND huyện đã đề nghị 2 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn huyện tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh của 2 Ngân hàng đã đề ra trong năm 2018./.

PV: Bình An  - Đài phát thanh huyện Nghĩa Hưng
Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6