Lượt xem: 373
Huyện Nghĩa Hưng tổ chức hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn

Sáng ngày 29/03/2017, UBND huyện tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã, thị trấn để quán triệt tiến độ xây dựng Nông thôn mới năm 2017.

(Ảnh đ/c Sái Hồng Thanh - Phó bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo hội nghị) 

Dự Hội nghị tại điểm cầu UBND huyện có đồng chí Lê Hồng Thanh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Sái Hồng Thanh – Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí trong Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện, Thủ trưởng các phòng quản lý nhà nước và các cơ quan, đơn vị liên quan. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, các đồng chí thành viên ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới, Chủ tịch HĐQT các HTX SXKDDV Nông nghiệp, đồng chí Bí thư Chi bộ, trưởng các thôn, xóm của các xã, thị trấn.

Sau khi nghe các đồng chí thành viên Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện báo cáo về tiến độ, tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới của các xã, thị trấn và của huyện; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là 4 xã xây dựng NTM năm 2017 báo cáo tình hình thực hiện các tiêu chí, những khó khăn vướng mắc cần tập trung tháo gỡ, hỗ trợ, giải quyết ngay sau hội nghị này, ý kiến chỉ đạo của đ/c Phó bí Thư thường trực Huyện ủy. Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Sái Hồng Thanh – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện ghi nhận các ý kiến, kiến nghị và đánh giá cao những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới của huyện nhà và yêu cầu các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung cao độ, quyết liệt hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng NTM cho 04 xã về đích NTM vào đầu Quý II năm 2017. Đối với việc hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM của huyện, đồng chí Chủ tịch UBND yêu cầu Văn phòng điều phối NTM hoàn thiện Đề án xây dựng NTM huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường xây dựng phương án bảo vệ môi trường chung toàn huyện, phòng Công thương phối hợp với các phòng ban liên quan hoàn thành quy hoạch xây dựng chung. Công an huyện chủ động, tích cực phối hợp với ban công an các xã, thị trấn tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn toàn huyện. Các phòng, ban, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ đã được phân công hỗ trợ các xã, thị trấn hoàn thiện các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới; chủ động hoàn chỉnh hồ sơ, hoàn thiện các tiêu chí, tháng 10 năm 2017 trình UBND tỉnh và Chính phủ thẩm định công nhận huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn huyện Nông thôn mới năm 2017.

Bài và ảnh: VP HĐND-UBND huyện

Thông báo - Giấy mời
Đăng nhập
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6