Đăng nhập
Tin Mới

Lịch công tác của huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Năm 2017
Tuần 18, từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 tới ngày 7 tháng 5 năm 2017
Từ ngày 24/04/2017 tới ngày 30/04/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 01/05/2017
- Nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5.
- Nghỉ lễ Quốc tế Lao động 1/5.
Thứ ba
Ngày 02/05/2017
- Nghỉ bù ngày Giải phóng miền Nam 30/4.
- Nghỉ bù ngày Giải phóng miền Nam 30/4.
Thứ tư
Ngày 03/05/2017
- Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra đê điều và công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn huyện.
- Kiểm tra sản xuất.
Thứ năm
Ngày 04/05/2017
- Tiếp công dân.(đ/c Sái Hồng Thanh – Chủ tịch UBND huyện)
- Tiếp công dân.(đ/c Sái Hồng Thanh – Chủ tịch UBND huyện)
Thứ sáu
Ngày 05/05/2017
- Giao ban tuần UBND huyện.
- Kiểm tra sản xuất.
Thứ bảy
Ngày 06/05/2017
Chủ nhật
Ngày 07/05/2017
Ghi chú: