Đăng nhập
Tin Mới

Lịch công tác của huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Năm 2018
Tuần 12, từ ngày 19 tháng 3 năm 2018 tới ngày 25 tháng 3 năm 2018
Từ ngày 12/03/2018 tới ngày 18/03/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 19/03/2018
- Hội nghị của Huyện ủy: Học tập chuyên đề năm 2018 thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị.
- Họp Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất.                          
Thứ ba
Ngày 20/03/2018
- Công tác bình thường.
- Công tác bình thường.
Thứ tư
Ngày 21/03/2018
- Đoàn UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam về làm việc và thăm quan Mô hình trồng cây Đinh Lăng tại huyện.
- Công tác bình thường.
Thứ năm
Ngày 22/03/2018
- Lãnh đạo UBND huyện dự họp tại UBND tỉnh Kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng đường trục phát triển nối vùng kinh tế biển tỉnh Nam Định với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Phòng họp số 1 tầng 4, trụ sở UBND tỉnh).
- Công tác bình thường.
Thứ sáu
Ngày 23/03/2018

- Giao ban UBND huyện.

- Đoàn kiểm tra cải cách TTHC của tỉnh làm việc tại thị trấn Liễu Đề và xã Nghĩa Lâm.
- Lãnh đạo UBND huyện dự họp tại UBND tỉnh Kiểm điểm tiến độ thực hiện Thông báo số 195/TB-UBND ngày 19/12/2017 của UBND tỉnh (Phòng họp số 1 tầng 4, trụ sở UBND tỉnh).
- Đoàn kiểm tra cải cách TTHC của tỉnh làm việc tại UBND huyện.                                                                                                  

Thứ bảy
Ngày 24/03/2018
Chủ nhật
Ngày 25/03/2018
Ghi chú: