Đăng nhập
Tin Mới

Lịch công tác của huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Năm 2018
Tuần 3, từ ngày 15 tháng 1 năm 2018 tới ngày 21 tháng 1 năm 2018
Từ ngày 08/01/2018 tới ngày 14/01/2018
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 15/01/2018

- Hội nghị Tổng kết Liên đoàn Lao động huyện.

- Họp HĐND xã Nghĩa Thành.

- Lấy nước đổ ải.
- Lấy nước đổ ải.
Thứ ba
Ngày 16/01/2018

- Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục dạy nghề-Giáo dục thường xuyên huyện Nghĩa Hưng.

- Họp HĐND xã Nghĩa Hải.

- Lấy nước đổ ải.

- Lấy nước đổ ải.
Thứ tư
Ngày 17/01/2018
- Công tác bình thường.
- Công tác bình thường.
Thứ năm
Ngày 18/01/2018

- Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Tiếp Công dân (Ông Nguyễn Văn Thắng - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện).

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.

- Tiếp Công dân (Ông Nguyễn Văn Thắng - Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện).

Thứ sáu
Ngày 19/01/2018
- Giao ban UBND huyện.
- Công tác bình thường.
Thứ bảy
Ngày 20/01/2018
Chủ nhật
Ngày 21/01/2018
Ghi chú: