Đăng nhập
Tin Mới

Lịch công tác của huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định Năm 2017
Tuần 25, từ ngày 19 tháng 6 năm 2017 tới ngày 25 tháng 6 năm 2017
Từ ngày 12/06/2017 tới ngày 18/06/2017
Ngày Sáng Chiều
Thứ hai
Ngày 19/06/2017
- Kiểm tra sản xuất.
- Thường trực Huyện ủy -UBND huyện gặp mặt các vị Linh mục mới được luân chuyển về huyện.
Thứ ba
Ngày 20/06/2017

- Hội nghị Thống kê: Tập huấn nghiệp vụ điều tra.

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính tại UBND tỉnh.

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tại xã Nam Điền

- Lãnh đạo UBND huyện dự Hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số cải cách hành chính tại UBND tỉnh.

- Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát tại xã Nghĩa Thắng
Thứ tư
Ngày 21/06/2017
- Hội nghị Thống kê: Tập huấn nghiệp vụ điều tra.
- Kiểm tra sản xuất.
Thứ năm
Ngày 22/06/2017
- Hội nghị Sơ kết nhiệm vụ Quốc phòng, Quân sự địa phương 06 tháng đầu năm 2017 tại BCH Quân sự huyện.
- Thanh tra Công tác PCTT & TKCN.
- UBND huyện làm việc với Tạp chí Thương Trường.

- Thanh tra Công tác PCTT & TKCN.

Thứ sáu
Ngày 23/06/2017

- Giao ban tuần UBND huyện.

- Thanh tra Công tác PCTT & TKCN.
- Thanh tra Công tác PCTT & TKCN.
Thứ bảy
Ngày 24/06/2017
Chủ nhật
Ngày 25/06/2017
Ghi chú: