Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.
Lĩnh vực : Lĩnh vực công thương
Đơn vị thực hiện : Phòng Công thương
Cơ sở pháp lý :

+ Quyết định số 07/2005/QĐ-BGTVT ngày 7/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của cảng, bến thuỷ nội địa.

+ Quyết định số 2447/QĐ-UBND ngày 25/10/2006 về việc Uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông.

Nội dung :

Bước 1: Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: - Nộp Hồ sơ tại phòng Công thương – UBND huyện, Phòng Quản lý đô thị TP. Nam Định.

-          Công chức kiểm tra hồ sơ (nếu đúng theo quy định thì tiếp nhận, nếu chưa đúng thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại).

Bước 3: Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt hồ sơ.

Bước 4: Tổ chức, Cá nhân nhận giấy phép mở bến khách ngang sông.

- Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Phòng Công thương - Uỷ ban nhân dân huyện, Phòng Quản lý đô thị TP. Nam Định.

- Thành phần hố sơ:

+ Đơn xin đề nghị cấp giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (có xác nhân của UBND cấp xã).

+ Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận vị trí bến bảo đảm các điều kiện theo quy định.

+ Bản thiết kế công trình bến theo tiêu chuẩn cấp kỹ thuật bến phà (đối với bến có phương tiện vận tải ngang sông đựoc phép chở ôtô).

+ Văn bản của đơn vị quản lý đường thuỷ nội địa xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu đường thuỷ nội địa theo quy định.

+ Bản sao giấy tờ hợp pháp về quyền sử dụng đất.

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Bản sao giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện vận tải hành khách ngang sông.

+ Bản sao bằng, chứng chỉ chuyên môn của người điếu khiển phương tiện vận tải hành khách ngang sông.

+ Bản nghiệm thu hoàn công công trình bến có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về đầu tư xây dựng (đối với bến có phương tiện vận tải ngang sông đựoc phép chở ôtô).

+ Hợp đồng thuê bến (trừ trường hợp chủ khai thác đồng thời là chủ bến)

   Số lượng hồ sơ: 01 bộ .

- Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày,  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công thương - Uỷ ban nhân dân cấp huyện. Phòng Quản lý đô thị TP. Nam Định.

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu t khai: có.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BẾN KHÁCH NGANG SÔNG

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

Thời gian :
Lệ phí :
Văn bản đính kèm :
pl