Kế hoạch về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2018 huyện Nghĩa Hưng
Số ký hiệu văn bản 25/KH-UBND
Ngày ban hành 09/02/2018
Ngày hiệu lực 09/02/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2018 huyện Nghĩa Hưng
Hình thức văn bản Kế hoạch UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Sái Hồng Thanh
Tài liệu đính kèm Tải về