Kế hoạch về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2018 huyện Nghĩa Hưng
Số ký hiệu văn bản 25/KH-UBND
Ngày ban hành 09/02/2018
Ngày hiệu lực 09/02/2018
Trích yếu nội dung Kế hoạch về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và Dự toán NSNN năm 2018 huyện Nghĩa Hưng
Hình thức văn bản Kế hoạch UBND huyện
Lĩnh vực UBND huyện
Người ký duyệt Sái Hồng Thanh
Tài liệu đính kèm 25.KH.UBND.pdf