Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước huyện Nghĩa Hưng năm 2018
Số ký hiệu văn bản 17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Ngày hiệu lực 20/12/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc phê chuẩn dự toán thu, chi Ngân sách nhà nước huyện Nghĩa Hưng năm 2018
Hình thức văn bản Nghị Quyết
Lĩnh vực Đất đai
Người ký duyệt Lê Hồng Thanh
Tài liệu đính kèm Tải về